Kedves Látogatónk!

Már csak néhány perc választja el attól, hogy megtudja, milyen magas az intelligencia szintje! Mielőtt belevág, szeretnénk néhány információt, tanácsot adni.

Vágjunk bele!
Adataid (1/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

Nem:
Adataid (2/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

Adataid (3/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

Adataid (4/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

E-mail cím

Az eredmény elküldéséhez kérjük, adja meg e-mail címét!

IQ TESZT
1/30
IQ TESZT - kérdés 1
IQ TESZT
2/30
IQ TESZT - kérdés 2
IQ TESZT
3/30
IQ TESZT - kérdés 3
IQ TESZT
4/30
IQ TESZT - kérdés 4
IQ TESZT
5/30
IQ TESZT - kérdés 5
IQ TESZT
6/30
IQ TESZT - kérdés 6
IQ TESZT
7/30
IQ TESZT - kérdés 7
IQ TESZT
8/30
IQ TESZT - kérdés 8
IQ TESZT
9/30
IQ TESZT - kérdés 9
IQ TESZT
10/30
IQ TESZT - kérdés 10
IQ TESZT
11/30
IQ TESZT - kérdés 11
IQ TESZT
12/30
IQ TESZT - kérdés 12
IQ TESZT
13/30
IQ TESZT - kérdés 13
IQ TESZT
14/30
IQ TESZT - kérdés 14
IQ TESZT
15/30
IQ TESZT - kérdés 15
IQ TESZT
16/30
IQ TESZT - kérdés 16
IQ TESZT
17/30
IQ TESZT - kérdés 17
IQ TESZT
18/30
IQ TESZT - kérdés 18
IQ TESZT
19/30
IQ TESZT - kérdés 19
IQ TESZT - kérdés 19
IQ TESZT
20/30
IQ TESZT - kérdés 20
IQ TESZT - kérdés 20
IQ TESZT
21/30
IQ TESZT - kérdés 21
IQ TESZT
22/30
IQ TESZT - kérdés 22
IQ TESZT - kérdés 22
IQ TESZT
23/30
IQ TESZT - kérdés 23
IQ TESZT - kérdés 23
IQ TESZT
24/30
IQ TESZT - kérdés 24
IQ TESZT - kérdés 24
IQ TESZT
25/30
IQ TESZT - kérdés 25
IQ TESZT - kérdés 25
IQ TESZT
26/30
IQ TESZT - kérdés 26
IQ TESZT - kérdés 26
IQ TESZT
27/30
IQ TESZT - kérdés 27
IQ TESZT - kérdés 27
IQ TESZT
28/30
IQ TESZT - kérdés 28
IQ TESZT - kérdés 28
IQ TESZT
29/30
IQ TESZT - kérdés 29
IQ TESZT - kérdés 29
IQ TESZT
30/30
IQ TESZT - kérdés 30
Gratulálunk!

Ön sikeresen befejezte az IQ-teszt kitöltését!

Hogy megtudja, milyen magas intelligenciával rendelkezik, nézze meg a megadott e-mail címét, ahova elküldtük az eredményt és az értékelést!

Adatait 10 napig tároljuk, ezt követően az IQ teszt eredményét már nem tudjuk elküldeni Önnek, csak ha újra kitölti tesztünket.

 

Az átlagos IQ értéke 100.


Vajon az Öné mennyi?

Mi is az IQ?

Mi is az IQ?

Az IQ (azaz intelligenciahányados) egy viszonyító szám, amelynek segítségével kimutatható, hogy a vizsgált személy intelligenciája mennyivel tér el az átlagtól. Ahhoz, hogy ennek mérése pontos legyen, a teszt figyelembe veszi a kitöltő életkorát. Az IQ-nak nincs köze a műveltséghez, és nem fejleszthető.

Az intelligencia mérése

Az intelligencia mérése

Az első kísérletek az intelligencia méréséről a 19. században jelentek meg, mikor az IQ-t még az agy nagyságának mérésével határozták meg. Manapság ennél sokkal megalapozottak mérések alapján határozzák meg az IQ-t, mégpedig tesztek kitöltetésével. A mai értelemben vett intelligencia-teszteket Alfred Binet alkotta meg 1905-ben, ami gyermekek intelligenciahányadosát volt képes mérni.

A mai értelemben vett intelligencia-teszteket Alfred Binet alkotta meg 1955-ben. Az általa kifejlesztett módszer segítségével pontosan mérhetővé vált a felnőttek IQ-ja.

IQ értékek gyakorisága

IQ érték:
55
70
85
100
115
130
145
Centilis:
0,1%
2,3%
15,9%
50%
81,4%
97,7%
99,9%
Centilis: az adott IQ érték az emberek hány százalékánál magasabb?

Az IQ értékek színvonalai

Az emberek, akiknek az IQ értéke magasabb, mint 140 nagyon jó feltevéseik vannak a alkotó munkában és kijelölik a többieknek az ismeret irányát. Az IQ értékeit 131 és 140 között a népességnek 3% képviseli. Kivételesen magas IQ értékről van szó.


>130
Magas intelligencia

130 feletti IQ-val mindössze a népesség 3%-a büszkélkedhet. Kivételesen magas értékről van szó, amilyennel Albert Einstein és Garri Kaszparov rendelkezett.

Magas intelligencia
110-130
Átlag feletti

Ez az intelligenciaszint még mindig átlag felettinek tekinthető, a népesség 18 százaléka tarozik ebbe a csoportba. Ide tartozik például Jennifer Aniston és George Bush is.

Átlag feletti
90-110
Normál szintű

A 90 és 110 közötti intelligencia átlagosnak tekinthető. A népesség fele tartozik ebbe a kategóriába, köztük például Ronald Reagen és Tom Cruise.

Normál szintű
70-90
Átlag alatti

A népesség 20 százalékának intelligenciaszintje ebben a tartományban helyezkedik el, az átlagosnál gyengébb szintről beszélünk. Hogy csak néhány hírességet említsünk, David Hasselhof és O.J. Simson is idetartozik.

Átlag alatti
<70
Alacsony intelligencia

A 70 alatti intelligencia jóval az átlagos alá esik, alacsonynak számít. Átlagosan százból kilenc ember tartozik ebbe a kategóriába - köztük Paris Hilton, színésznő-énekesnő is.

Alacsony intelligencia

Melyik a legokosabb nemzet?

Melyik a legokosabb nemzet?

Hírességek IQ-ja

Hírességek IQ-ja
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az iqteszt.hu oldal szolgáltatását a Dating Central Europe Zrt. (melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a C.g. 02-10-060413 cégjegyzékszámon tart nyilván; székhelye: 7623 Pécs, Szabadság utca 34. adószáma: 24925543-2-02, továbbiakban Szolgáltató) biztosítja. Az iqteszt.hu látogatója (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszi, hogy az iqteszt.hu oldal (továbbiakban weboldal) használatára az alábbi szerződési feltételek érvényesek.


1. Alapvető rendelkezések és fogalmak

1.1. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

1.2. Az oldal használatával a Felhasználó elfogadja jelen szerződési feltételeket.

1.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően a Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi az iqteszt.hu weboldalon és erről a weboldalon közzétett felhívással értesíti a Felhasználót.

1.4. Az intelligenciahányados – röviden IQ, standard IQ tesztek eredménye, egy viszonyító szám, amely azt mutatja, hogy a vizsgált személy intelligenciája hogyan viszonyul az átlaghoz

1.5. Az iqteszt.hu oldalon kapott IQ eredmény tájékoztató jellegű és eltérhet más oldalakon, valamint más tesztek során kapott végeredménytől.

1.6. Az IQ teszt kitöltése során a Felhasználó által megadott adatok utólag nem változtatható, módosíthatók.


2. Felhasználó jogai és kötelezettségei

2.1. A Felhasználónak lehetősége van az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu e-mail címen kérni az oldalon megadott személyes adatainak törlését az adatbázisból. Szolgáltató vállalja, hogy ez a művelet a kérelemtől számított három munkanapon belül megtörténik.

2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kitöltött IQ tesztjének eredménye csak 10 napig kerül tárolásra, archiválásra. Ezután az eredményhez való hozzáférését elveszti, az eredmény, illetve a megadott személyes adatai törlésre kerülnek a 10. napon.

2.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem másolhatja le sem egészében, sem részben a weboldalon található információkat, adatokat a jelen ÁSZF-ben lefektetettektől eltérő célból.

2.4. Felhasználó nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.


3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás megszakadásáért vagy romlásáért, ha az harmadik személyek, vis major vagy más szolgáltatók berendezéseinek hibája miatt történik (pl.: áramszünet, távközlési kapcsolatok, stb.). Felhasználó ezt tudomásul veszi.

3.2. Az IQ teszt kitöltése után a Szolgáltató köteles az IQ teszt eredményét és a Felhasználó nevét és intelligenciahányadosát tartalmazó bizonyítványt elküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre.

3.3. A Szolgáltató nem felelős az IQ tesztek használata és kiértékelése során/miatt keletkezett esetleges károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IQ teszt eredménye csak tájékoztató jellegű, és más IQ tesztek esetén más eredményt kaphat.


4. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság

4.1. A szolgáltatásra és a weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

4.2. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy a Felhasználó által megadott adatokat titokban tartsa, és vállalja, nem ad ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

4.3. A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.iqteszt.hu oldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül.


5. Szavatosság

5.1. A Szolgáltató a szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Felhasználó számára, és nem garantált, hogy a szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak.

5.2. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.


6. Az információ felhasználása, adatkezelés

6.1. Az adatok kezelője a Szolgáltató.

6.2. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy weboldala egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezzen el a Felhasználó számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Dating Central Europe Zrt. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

6.3. A Felhasználó adatainak felvétele az IQ teszt elején található adatlap önkéntes kitöltésével történik. Az adatkezelés célja: a kitöltött IQ teszt eredményének közlése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá a Felhasználó hozzájárulása esetén hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás.

6.4. A Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhet. Amennyiben Felhasználó adatai megadásánál külön hozzájárult hírlevelek küldéséhez, akkor a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató hírleveleket is küldhet, a saját és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan.

6.5. A hírlevelek a Dating Central Europe Zrt. cégcsoport tagjai, illetve szerződéses partnereink termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak.

6.6. Amennyiben ezen tájékoztatókat a Felhasználó le kívánja mondani, ezt megteheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu címen, vagy a level aljában lévő leiratkozási linker kattintva.

6.7. Az adatszolgáltatás a Felhasználó részéről minden esetben önkéntes. A Felhasználó adatai 10 napig maradnak a rendszerben, vagy míg azok törlését a Felhasználó nem kezdeményezi.

6.8. Személyes adatokat a jelen Megállapodásban megjelölteken kívül harmadik személynek a Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Szolgáltató minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6.9. Jelen Megállapodás elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Szolgáltató feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

6.10. Szolgáltató adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91099/2015.
Adatvédelmi szabályzat


I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és adatkezelők személye

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelők adatai:
Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 7623 Pécs, Szabadság utca 34.
Cg.szám: 02-10-060413
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dupánovics Zoltán - adatvedelem@dace.hu
(továbbiakban: Adatkezelő)


II. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.


III. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő, a GDPR 5. cikkével összhangban, a személyes adatok kezelése során követi, hogy azok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


IV. Adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

1. az adatairól, az adatkezelésről tájékoztatást (az érintett hozzáférési joga) kapjon,

2. az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az érintett jogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

4. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

5. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse késedelem nélkül (az elfeledtetéshez való jog). Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről;

6. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során, automatizált adatkezelés esetén a rá vonatkozó, általa a Dating Central Europe Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy a Dating Central Europe Zrt. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

7. a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;

8. ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a GDPR 22. cikkében meghatározott körülmények esetén (automatizált döntéshozatal);

9. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


V. Az adatkezelés jogalapja, célja, köre, ideje

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

a) Az V.2. a) pontban foglalt adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

b) Az V.2. b) (dd)-(ddd) pontban foglalt adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása. Az érintettek a hozzájárulásukat a regisztrációs során az egyes adatkezelési célokra nézve külön-külön ún. check-boksz kipipálásával, továbbá a későbbiekben a személyes adataik átadásával (pl. fénykép utólagos feltöltése) adják meg.

d) Az V.2. c) (d) pontban foglalt adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

2. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

a) Cél: iqteszt szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése.
Adatok: e-mail

b) Cél: marketing célú felhasználás, hírlevelek (kereskedelmi ajánlatok) küldése, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás.
Adatok: e-mail cím.

c) Cookie: a cookie-k (sütik) a szervereink által automatikusan naplózott információk. Az Alapkezelő az alábbi cookie-kat alkalmazza:

(d) Munkamenet (session) sütik

(dd) Funkcionális cookie-k

(ddd) Harmadik felek cookie-jai

A cookiek-ra vonatkozó adatkezelési célok, jogalap, időtartam és egyéb információk külön tájékoztatóban találhatók meg (http://www.iqteszt.hu/cookie.pdf).

3. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól az adatok törléséig terjed. Az Adatkezelő az adatokat – jogszabály vagy az érintett eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi időtartamot (mint az adatkezelés célja megszűnésének idejét) követő nappal törli.

a) Az V.2. a) pontban foglalt adatkezelés szerinti adatokat az Adatkezelő törli az érintett felhasználó tesztkitöltését követő 10. napon, ha annak a jogszabályokban meghatározott feltételei fennállnak, továbbá a felhasználó tagsága megszűnik a felek közötti szerződéses feltételek szerint.

b) Az V.2. c) pontban foglalt adatkezelés szerinti adatokat a hivatkozott külön tájékoztatóban foglaltak szerinti ideig kezeli az Adatkezelő.


VIII. Adatbiztonság:

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.


IX. Adatvédelmi irányelvek

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően az Adatkezelő. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelő. kezelésében lévő adatok megismerésére az Adatkezelő. valamennyi munkavállalója és vezető tisztségviselője jogosult. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Bár a Dating Central Europe Zrt. nem kínál 16 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 16 éves aluli személyekről személyes adatokat.

Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Természetesen a név és e-mail cím megadásánál a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Jelen adatvédelmi politika a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.

Minden esetben feltüntetjük, hogy a regisztráció során mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük.


X. Mindezen keretek között az Adatkezelő által az adatgyűjtés során alkalmazott szabályok:

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Dating Central Europe Zrt-nek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Dating Central Europe Zrt-nek írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

Linkek. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.


XI. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu címen kérhető.

Amennyiben felhasználóink úgy gondolják, hogy megsértettük személyes adataik védelméhez való jogukat, igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) segítségét is.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jogorvoslatokra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Adatvédelmi azonosító: Dating Central Europe Zrt.: NAIH-91099/2015.

Adatvédelmi tisztviselő: Dupánovics Zoltán
Dating Central Europe Zrt. – 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.
Elérhetőségek:
e-mail: adatvedelem@dace.hu